Údržba PC                                              

I počítač je jen stroj a většina strojů potřebuje pro bezproblémový chod po celou dobu životnosti aspoň základní servis a údržbu.
Tuto skutečnost ovšem většina majitelů PC přehlíží, není to ovšem dobře.  V počítači se usazuje prach a v některých lokalitách opravdu hodně, prach se usazuje v celém PC, hlavně na chladičích vybavených ventilátorem a v okolí těchto chladičů, tím se snižuje účinnost chlazení a zkracuje se životnost jednotlivých komponent celého systému a v mnohých případech může snadno způsobit poškození některých součástí PC popřípadě ztrátu osobních nebo pracovních dat, což je jistě nežádoucí. Prach je dále nevhodný pro alergiky a představuje i požární riziko nebo nebezpečí zkratu. O zvyšujícím se hluku, který PC vydává, ani nemluvě.

 

Údržba pro PC se dá rozdělit do dvou základních oborů na

-         softwarovou údržbu (čištění systému, aktualizace) nebo odvirování systémů

-     hardwarovou údržbu (fyzické čištění převážně od prachu a jiných nečistot, výměna ventilátorů  a jiných dílů po skončení životnost, revize kapalinového chlazení s výměnou a doplňováním provozních kapalin)

Softwarová údržba je činnost, kterou jistě zvládne mnoho uživatelů doma bez pomoci, ovšem velmi často dopadá tento zásah spíše opačně než jste očekávali, a počítač může po nepovedeném promazávání systému spíše zpomalit, začne vykazovat chyby a v krajních případech může dojít i k pádu celého systému.

Pokud se těmto nepříjemným situacím chcete vyhnout, svěřte Váš počítač do našich rukou a my se o tento druh údržby postaráme za Vás.

-          Interval provádění je subjektivní dle skutečného stavu systému

 

Hardwarová údržba je podstatně složitější úkon, který by běžný uživatel neměl vůbec provádět. Vyčistit PC od nánosů prach a jiných nečistot může být náročnější operace něž se zdá a je zde mnoho úskalí, které nejsou běžným okem nápadné. Při neodborném čištění hrozí poškození komponent PC nebo úraz elektrickým proudem.

Na tuto činnost jsme dobře vybaveni a není pro nás problém takto čistit i notebooky.

-       interval provádění je podle prašnosti v prostoru kde se PC nachází, případně podle skutečného stavu, neměl by však přesáhnout 1 rok

 

Generální oprava
U PC je možné provádět i takzvané Generální opravy, tato oprava spočívá v kompletním rozebrání PC takzvaně do posledního šroubku. PC se nejdříve testuje zda je vše v pořádku a funkční, poté se PC rozebere a kompletně vyčistí, mění se teplovodivé pasty, opotřebené ventilátory a prachové filtry. Jedná se o náročnější druh údržby PC který se neprovádí tak často jako základní čištění PC. Interval takovéto údržby je 2 až 3 roky dle prostředí kde je PC provozován, ovšem záleží i na nárocích uživatele.

Odvirování PC
je další z druhů údržby PC, který je u i6Tech prováděn. Počítačové viry se do PC dostanou velmi snadno, ovšem pryč se jim moc často nechce. Pokud si s tímto problémem nevíte rady, obraťte se na nás.

 

V blízkém okolí je možný servisní zásah přímo u klienta, dále je možnost doručení PC k vyčištění osobně (hardwarové čištění je prováděno i na počkání) a nebo samozřejmě doručení poštou či přepravní společností na adresu i6Tech.

 

Máte dotaz? Neváhejte a zeptejte se nás. Kontakty

 

Příklady znečištění PC při provozu.

PC po 2 letech provozu ve středně prašném prostředí města

 

Generální oprava PC

 

 

TOPlist