Údržba Notebooků                                              

Notebook je stroj který je navzdory své relativní mobilitě při častém přenášení vystavován vnějším vlivům které často snižují jeho životnost, dále se velmi často zanášejí prachem ze vzduchu nebo se u nich poškozují ventilátory a i z tohoto důvodu je dobré mu dopřát kvalitní údržbu. Je to jen stroj a většina strojů potřebuje pro bezproblémový chod po celou dobu životnosti aspoň základní servis a údržbu.
 

Tuto skutečnost ovšem většina majitelů PC přehlíží, není to ovšem dobře.  V Noteboocích se usazuje prach výrazně rychleji než v běžných PC a v některých lokalitách opravdu hodně, prach se usazuje v celém notebooku, hlavně na chladičích vybavených ventilátorem a v okolí těchto chladičů, tím se snižuje účinnost chlazení a zkracuje se životnost jednotlivých komponent celého systému a v mnohých případech může snadno způsobit poškození některých součástí základní desky notebooku, popřípadě ztrátu osobních nebo pracovních dat, což je jistě nežádoucí. Prach je dále nevhodný pro alergiky, o  zvyšujícím se hluku, který notebook vydává, ani nemluvě.

Údržba pro notebooků se dá rozdělit do dvou základních oborů na

-         softwarovou údržbu (čištění systému, aktualizace) nebo odvirování systémů

-       hardwarovou údržbu (fyzické čištění převážně od prachu a jiných nečistot, výměna ventilátorů  a jiných dílů po skončení životnost, obnova teplovodivých vrstev pod chladiči)

Softwarová údržba je činnost, kterou jistě zvládne mnoho uživatelů doma bez pomoci, ovšem velmi často dopadá tento zásah spíše opačně než jste očekávali, a počítač může po nepovedeném promazávání systému spíše zpomalit, začne vykazovat chyby a v krajních případech může dojít i k pádu celého systému.

Pokud se těmto nepříjemným situacím chcete vyhnout, svěřte Váš počítač do našich rukou a my se o tento druh údržby postaráme za Vás.

-          Interval provádění je subjektivní dle skutečného stavu systému

Hardwarová údržba je podstatně složitější úkon, který by běžný uživatel neměl vůbec provádět. Vyčistit Notebooku od nánosů prach a jiných nečistot může být náročnější operace něž se zdá a je zde mnoho úskalí, které nejsou běžným okem nápadné. Při neodborném čištění hrozí poškození komponent PC nebo úraz elektrickým proudem.

Na tuto činnost jsme dobře vybaveni a není pro nás problém takto čistit jakékoli značky notebooků.

-        interval provádění je podle prašnosti v prostoru kde se PC nachází, případně podle skutečného stavu, neměl by však přesáhnout 1 rok

 

Odvirování Notebooku
je další z druhů údržby Notebooků, který je u i6Tech prováděn. Počítačové viry se do Notebooku dostanou velmi snadno, ovšem pryč se jim moc často nechce. Pokud si s tímto problémem nevíte rady, obraťte se na nás.

 

V blízkém okolí je možný servisní zásah přímo u klienta, dále je možnost doručení Notebooku k vyčištění osobně (hardwarové čištění je prováděno i na počkání) a nebo samozřejmě doručení poštou či přepravní společností na adresu i6Tech.

 

Máte dotaz? Neváhejte a zeptejte se nás. Kontakty

 

Příklady znečištění Notebooku při provozu.

  

  

  

  

 

 

 

 

TOPlist