Čištění Notebooků                                              

I Notebook je jen stroj a většina strojů potřebuje pro bezproblémový chod po celou dobu životnosti aspoň základní údržbu.
Tuto skutečnost ovšem většina majitelů Notebooků přehlíží, není to ovšem dobře.  V notebooku se usazuje prach a v některých lokalitách opravdu hodně, prach se usazuje v celém notebooku, hlavně na chladičích vybavených ventilátorem, tím se snižuje účinnost chlazení a zkracuje se životnost jednotlivých komponent celého systému a v mnohých případech může snadno způsobit poškození některých součástí základní desky. Prach je dále nevhodný pro alergiky a představuje i požární riziko nebo nebezpečí zkratu. O zvyšujícím se hluku, který notebook vydává, ani nemluvě.

PC mají i to specifikum že je potřeba udržovat i software.

 

Politý notebooku

je zlí sen každého uživatele notebooků. Ale i politý notebook se dá zachránit. je potřeba ale jednat rychle.

-        z notebooku okamžitě vyndat baterii

-        otočit notebook obráceně tak aby z něj mohla kapalina vytéct

-     vyhledat urychleně odborný servis, v žádném případě se nespoléhat na to že vše jen tak vyteče a vyschne, notebook se musí vždy kompletně rozebrat a vyčistit

 

 

Čištění  notebooku se dá dále rozdělit do dvou oborů na

-         softwarové čištění (čištění systému, aktualizace) nebo odvirování systémů

-       hardwarové čištění (fyzické čištění převážně od prachu a jiných nečistot, výměna ventilátorů  a  jiných dílů po skončení životnost, výměna a doplnění teplovodivých past)

Softwarová údržba je činnost, kterou jistě zvládne mnoho uživatelů doma bez pomoci, ovšem velmi často dopadá tento zásah spíše opačně než jste očekávali, a počítač může po nepovedeném promazávání systému spíše zpomalit, začne vykazovat chyby a v krajních případech může dojít i k pádu celého systému.

Pokud se těmto nepříjemným situacím chcete vyhnout, svěřte Váš počítač do našich rukou a my se o tento druh údržby postaráme za Vás.

-          Interval provádění je subjektivní dle skutečného stavu systému

 

Hardwarová údržba je podstatně složitější úkon, který by běžný uživatel neměl vůbec provádět. Vyčistit notebook od nánosů prach a jiných nečistot může být náročnější operace něž se zdá a je zde mnoho úskalí, které nejsou běžným okem nápadné. Při neodborném čištění hrozí poškození komponent notebooku nebo úraz elektrickým proudem.

Na tuto činnost jsme dobře vybaveni.

-   interval provádění je podle prašnosti v prostoru kde se notebook nachází, případně podle skutečného stavu, neměl by však přesáhnout 1 rok

 

 

Máte dotaz? Neváhejte a zeptejte se nás. Kontakty

 

Příklady znečištění notebook při provozu.

Notebook po 2 letech provozu ve středně prašném prostředí města

  

  

  

  

  

  

  

 

 

TOPlist