Reklamační řád                                              

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního a Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy i6Tech a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční a dodací list. Převzetím zboží od dopravce souhlasí kupující se záručními podmínkami.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo v množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do tří pracovních dnů) podat zprávu o nesrovnalostech dodavateli. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Délka záruky je uvedena na faktuře, není-li na faktuře vyznačena záruční doba u každé položky zboží, poskytuje firma na zboží standardní záruku v délce 24 měsíců na nové zboží a 6 měsíců na použité bazarové zboží. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pokud výrobce nabízí záruku delší než 24 měsíců, nevztahuje se na toto prodloužené období občanský zákoník ale reklamační řád daného výrobce. U některých produktů je možnost si prodlouženou záruku zaplatit, v případě zájmu o tuto službu se informujte u nás. Při zakoupení zboží na IČ se záruka a reklamační podmínky řídí obchodním zákoníkem ČR.

V případě výměny zboží za nový kus (s novým výrobním číslem) vzniká nová záruční doba, která však může být jiného charakteru, než u původního výrobku. V případě výměny zboží nemusí zákazník obdržet zcela nový výrobek, ale vyměněný výrobek musí mít minimálně stejné parametry s reklamovaným zbožím. Odběratel se zbožím obdrží potvrzený reklamační formulář a další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto formuláře.

Reklamace LCD monitorů:
reklamace počtu vadných pixelů a subpixelů LCD monitorů se řeší individuálně podle stanov jednotlivých značek. Přesné informace o počtu vadných pixelů u jednotlivých značek lze získat u naší technická podpory.


Postup při reklamaci

PC sestavy kategorie Crazy performance:
U těchto produktů zajišťujeme v rámci ČR záruční servis přímo u zákazníka. O vše se staráme my. Mimo ČR je individuální servis na základě dohody. Dále je možnost odevzdat zboží na některou provozovnu. Pozáruční servis je individuální na základě dohody.

PC sestavy kategorie Game a Extreme performance:
U těchto sestav zajišťujeme svoz přímo k nám na naše náklady prostřednictvím některé přepravní společnosti. Případně do 40 Km od sídla firmy osobní návštěva technika. Na vás je pouze zboží vhodně zabalit, k PC je potřeba přibalit vyplněným reklamačním formulářem
(ke stažení ZDE) a přiložit kopii faktury. Upozorňujeme, že PC se i tak zasílá na vaše riziko. V individuálních případech v rámce ČR je možný servis přímo u zákazníka. Dále je možnost odevzdat zboží na některou provozovnu.

PC sestavy ostatních kategorii:
Odběratel doručí na vlastní riziko a náklady reklamované zboží na adresu firmy i6Tech spolu s vyplněným reklamačním formulářem.
Případně do 20 Km od sídla firmy osobní návštěva technika. Zásilky na dobírku nejsou naší společností přebírány. Ke každému reklamovanému produktu musí být připojena také kopie faktury. V individuálních případech v rámci ČR je možný servis přímo u zákazníka. Spolu s reklamovaným PC zašlete vyplněný reklamační dotazník (ke stažení ZDE). Dále je možnost odevzdat zboží na některou provozovnu.

Ostatní komponenty a produkty:
Odběratel doručí na vlastní riziko a náklady reklamované zboží na adresu firmy i6Tech spolu s vyplněným reklamačním formulářem. Zásilky na dobírku nejsou naší společností přebírány. Ke každému reklamovanému produktu musí být připojena také kopie faktury.
Dle zákona NENÍ nutné zasílat na reklamaci produkt kompletní nebo v původním obalu. Upozorňujeme ale, že reklamace některých kompletních produktů řešíme rychleji, informujte se prosím před odesláním zboží na tuto skutečnost. Spolu s reklamovaným zbožím zašlete kopii faktury a vyplněný reklamační dotazník (ke stažení
 ZDE). Dále je možnost odevzdat zboží na některou provozovnu.
 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem, je ovšem možnost se na nás obrátit s žádostí o pomoc při řešení této nepříjemné situace)
- mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
- porušením ochranných pečetí, protiprachové ochrany HDD a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry běžným nebo neodpovídají provozním podmínkám stanoveným výrobcem.
- zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
- pokud byly škody způsobeny počítačovými viry,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.


U zákazníkem vybraných a objednaných dílů nezaručujeme kompatibilitu a zboží z důvodu nekompatibility vyměňujeme pouze po individuální domluvě. Toto neplatí v případě, kdy si odběratel kupuje celou sestavu (zde je kompatibilita zaručena) nebo nekompatibilní komponenty byly navrhnuty přímo prodejcem na základě korektních informací zákazníka. Právo odstoupení od kupní smlouvy při on-line nákupu do 14 dnů od převzetí zboží tímto není dotčeno.
 

Účtování skladného:
Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.


Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku.

Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět na své náklady a k zásilce přiložit vyplněný reklamační formulář. Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem, složenkou a podobně).
Upozorňujeme, že v případě navrácení nekompletního produktu je prodávající oprávněn dle zákona odečíst z vracené částky náklady nutné na uvedení produktu do prodejného stavu.

 

Závěrečná ustanovení:
Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží nebo využít našich služeb pro zálohování dat.

 

Máte dotaz? Neváhejte a zeptejte se nás. Kontakty

 

 

TOPlist